Når der udføres opgaver ved eller på jernbanespor sikrer Actonrail, at alle regler og sikkerhedsforanstaltninger overholdes, så alle medarbejdere arbejder i trygge rammer og kommer sikkert hjem igen.

Jernbanesikkerhed

Actonrail er sikkerhedsgodkendt DS 21001:2020 certificeret leverandør og leverer jernbanesikkerhedsydelser og sikkerhedsuddannet personale under planlægning og udførelse af egne, samarbejdspartneres og underentreprenørers opgaver på jernbanen. 

  • Rådgivning og planlægning.
  • Jernbanesikkerhedsplaner og -instrukser.
  • Sporspærringer.
  • SR1 arbejdsleder.
  • Rangerleder.
  • SR2 arbejdsleder.
  • Vagtpost. 

DS 21001:2020 Certifikat