a12

Som leverandør af infrastrukturarbejder på jernbanen har vi stor ekspertise i vedligeholdelse, renovering og nybyggeri inden for en lang række elektro- og sportekniske discipliner.

Der stilles strenge sikkerhedskrav til dette arbejde, og vi har de nødvendige certificeringer og godkendelser, der kræves ved installation og vedligeholdelse af elektrotekniske anlæg på jernbanen.

Kørestrøm

Vores veluddannede arbejdsledere og montører tilbyder organisering og udførelse af bl.a. følgende kørestrømstekniske arbejder på jernbanen:

 • Kørestrømsrådgivning og -projektledelse.
 • Planlægning og koordinering af kørestrømsrelaterede arbejder.
 • Udførelse af maskin- og beskyttelsesjordinger.
 • Bestilling og etablering af kørestrømsafbrydelser.
 • Beskyttelsesjording og potentialudligning (BPU).
 • Markerboards.
 • Jording/returstrøm.
 • Beskyttelsesskinner.
 • Broer/trapper.
 • Perroner/tunneller.
 • Isoleringer/adskillelser.
 • Mærkning og dokumentation.

Elektroteknik

Vi har stor erfaring med installation og service af følgende områder på jernbanen:

 • Kabeltræk.
 • Lysanlæg.
 • Nødbelysning i tunneler.
 • Sporskiftevarme.
 • Lydanlæg.
 • Informationstavler.
 • Mærkning og dokumentation.

Autorisationskrævende opgaver udføres i tæt samarbejde med autoriseret El-installatør.

Sporteknik

Actonrail løser opgaver inden for en lang række jernbanetekniske discipliner: 

 • Entrepriserådgivning-Projektledelse.
 • Planlægning og koordinering af entrepriser.
 • Udførelse af nye sporkasser – ballastudskiftning.
 • Udførelse af afvanding / drænopgaver.
 • Etablering/ombygning af perroner.
 • Etablering af fundamenter for kørestrømsmaster, relæhytter med mere.
 • Nedpløjning af kabler med skinnekørende gravemaskine, i ny trace op til 5 meter fra spor.
 • Oprensning/reprofilering af grøfter.
 • Knusning af bevoksning.
 • Etablering af depotpladser, adgangsveje med mere.
 • Sporfornyelse – sporskifter.

Vi udfører opgaver i tæt sammenarbejde med vores underentreprenører og samarbejdspartnere. Valg af underentreprenører til de enkelte opgaver foretages efter en nøje gennemgang af opgavens omfang og kompleksitet.

Det er vigtigt for os at sætte det rigtige hold til udførelse af opgaverne. Erfaringerne gennem mange år viser, at sammensætning af arbejdshold bestående af såvel egne ressourcer samt af udvalgte underentreprenører, er nøglen til succes.