Jordingsudstyr fra Ragnar Stålskog AB

Actonrail forhandler jordingsudstyr fra Ragnar Stålskog AB i samarbejde med Krohn Hansen Energi. Alt udstyret er godkendt og forefindes på Banedanmarks positivliste:

  • Vi udskifter løbende jordingsudstyr på Banedanmarks omformerstationer og fordelingsstationer.
  • Vi leverer jordingsudstyr til arbejdsjording på Banedanmarks kørestrømsanlæg, hvor der så vidt muligt jordes fra bæretov til skinne.
  • Vi leverer jordingsudstyr med JUDS ophejsningssystem, der kan nå op på SICAT-anlæggets feeder. Se video nedenfor!
  • Vi leverer jordings-, afisnings og kvistningsudstyr til norske kørestrømsentreprenører.
  • Vi leverer jordingsudstyr og diverse tllbehør til Banedanmark Teknik.