I forbindelse med 1 års justering på Den nye bane København-Ringsted har Actonrail i samarbejde med Aarsleff Rails sikringsafdeling stået for af- og påmontering af linjeledere, akseltællere og baliser.

I forbindelse med 1 års justering på Den nye bane København-Ringsted har Actonrails holdledere stået for bestilling og etablering af kørestrømsafbrydelser samt udførelse af arbejdsjordinger med jordingsudstyr fra Rangar Stålskog AB.

Ved justering af sporene på Den nye Bane København-Ringsted har Actonrails kørestrømsmontører sørget for af- og påmontering af udlignings- og returstrømsforbindelser.

Aptering langs jernbanen udlignes. Der bores hul og isættes Cembre bøsning.

Udligning af sporskiftevarme, stedbetjening og drev med mere på Holbæk Station.

Udligning af rækværk med mere på broer som forberedelse til elektrificeringen af jernbanen Roskilde - Holbæk.