Actonrail har i samarbejde med Banedanmark Teknik stået for af- og påmontering af returstrømskabler og udligningsforbindelser på Den nye bane København-Ringsted hhv. før og efter sporstopper og plov kørte igennem.

Actonrail har stået for etablering af en del af returstrømsforbindelserne på Den nye bane København-Ringsted.

Actonrail stod for sikkerheden ved Aarsleff Rails trækning af stærkstrømskabler til relæhytter og master på stationerne Herfølge, Tureby, Haslev og Holme-Olstrup på Lille Syd jernbanestrækningen mellem Køge og Næstved.

Forstas A/S valgte Actonrail til at stå for sikkerheden i forbindelse med de forberedende arbejder til ledelinjer på perronerne på Odense og Frederica Station.