I forbindelse med nedtagning af toppen af en GSMR-mast på Ordrup Station stod Actonrail for dispensation og jording af BMS-kran.

Samtlige udligningsforbindelser nummereres særskilt inden for hvert enkelt BPU-område på Den nye bane København-Ringsted.

UPR-tegninger opdateres med udførte udligningsforbindelser.

Adskillelse af stålmåttehegn med Reichem Isolatorer.

Etablering af isolerede sektioner i autoværn med neopren dug og nylonskiver i henhold til typetegning.

Actonrail har udlignet alle overgangspladerne ved nødfortove i jernbanetunnelerne på Den nye bane København-Ringsted.